Градински сгради

Стандарти за инсталиране на ограда между съседите: изучаваме какво казва законодателството

Стандарти за инсталиране на ограда между съседите: изучаваме какво казва законодателството

Купувачите на земя, както и отделните предприемачи, които започват да строят къщи на земя, придобита или разпределена от местните власти, са загрижени за правилното инсталиране на огради. За да не нарушавате интересите на хората, живеещи наблизо, както и да не нарушавате вашите права, трябва ясно да знаете коя ограда може да бъде поставена между съседите съгласно действащия закон на територията на тази тема. Веднага отбелязваме, че този въпрос се разглежда в много регулаторни правни актове, нито един от които не може да бъде пренебрегнат. Ограниченията се установяват според няколко параметъра, като височината на оградата, материала за нейното производство, духащата способност на оградата, разстоянието до важни обекти, разположени на територията на нейната и съседна земя. За да се избегне конфликт със съседите, който може да се превърне в законна разправа с последващо плащане на глоби и дори разрушаване на изградената ограда, всичко трябва да бъде решено по закон преди началото на строителните работи.

съдържание

Как да се ръководи при изграждането на оградата?

Основният законодателен акт, регулиращ процеса на планиране и изграждане на структури върху поземлен парцел, е Кодексът на Руската федерация за градско развитие. В този документ обаче няма указания за задължителното поставяне на празна ограда между съседни секции. Следователно SNiP се приемат за основа, тоест строителни норми и правила, които могат да бъдат допълнени с решения, приети на ниво местна власт. Тези документи уточняват изискванията за изграждане на огради на територията на населено място, продиктувано от:

 • климатичните особености на региона;
 • доминиращ терен;
 • наличието на обекти на културното наследство и др..

Може да се посочи и необходимостта от получаване на разрешение от местните власти за изграждането на оградата. Издаването на разрешителни за изграждане на огради се извършва в областните и градските администрации от отделите по градоустройство и архитектура, които гарантират, че системите за поддържане на живота на селото (водоснабдяване, електричество, други комунални услуги) не са разположени на частната оградена зона. В случай, че бъде идентифицирана незаконно изградена ограда на собственика, те ще бъдат принудени да я демонтират за своя сметка.

Ясно определение на земните граници

Първо прочетете наличните документи за земя. След това точно установете местоположението на всички граници между съседни участъци и координирайте данните със съседите, които се интересуват от законово разрешаване на този проблем. Ако всички собственици са съгласни с границите, установени между парцелите, тогава се съставя акт, който отразява постигнатите споразумения. Актът се подписва от представители на всички заинтересовани страни. Този документ ще защити собственика на оградата от атаки на недоволни съседи в бъдеще, когато собствениците на сайта се променят.

Ако срещнете трудности с точното определяне на границите на земята, се препоръчва да се свържете с геодезисти. Специалистите не само ще проучат наличните документи, но и ще проверят района, след което ще дадат на заявителя план, върху който ще бъде посочено местоположението на граничните знаци.

Знаци за разграничаване на земята

Гранични знаци за разграничаване на земя, разположена една до друга, се определят от специалисти на фирми, лицензирани за тази дейност

Как да намерите опитен геодезист?

Можете да намерите компетентен геодезист чрез вашите приятели, които вече са кандидатствали за съответните услуги за такива услуги. Можете също така да използвате списъка с организации и индивидуални предприемачи, които имат лиценз за извършване на този вид работа, който е на разположение в органите, отговарящи за архитектурата и управлението на земята в региона, района на пребиваване.

Проверете ценовата листа на компаниите, както и списъка на предоставяните услуги. Особено се интересувайте от счетоводните документи, които ще имате след приключване на работата. Ниските цени на услугите трябва да ви предупреждават, тъй като компанията може да проведе работа за възстановяване на границите на земята по неподходящ начин. Цената на цялата работа се нормализира, така че евтините услуги се причиняват като правило от лошото качество на необходимите контролни измервания. Привличане на такива «специалисти» може само да изостри конфликта, избухнал между съседите над границите на сайта.

Компетентните геодезисти ще ви помогнат:

 • Акт за възстановяване на границите на обекта;
 • план на парцела, в който ще има описание и диаграми с точки на ъглите на въртене на границите на вашия поземлен участък;
 • обяснителна бележка, в която изпълнителят докладва за извършената работа.

В допълнение към документите специалистите трябва да ви покажат местоположението на граничните знаци, както и да обяснят как да ги възстановите според документите с помощта на лента в случай на загуба или умишлено унищожаване.

Определяне на границите на земята

С помощта на специално измервателно оборудване геодезистите определят точното местоположение на границите на обекта, които след това поставят оградата

Опитайте се да обсъдите със съседите си възможността за съвместно плащане за анкетиращи услуги. Ако те изразят своето съгласие, предвидете в договора допълнителен пакет от отчетни документи.

От какво да се изгради ограда: изисквания за материали

SNiP не поставят специални изисквания за материалите, избрани за монтажа на оградата. И най-често съседите не са доволни от материала, избран за изграждането на оградата, а от височината на конструкцията, която е издигната. Освен това недоволството в повечето случаи е оправдано, тъй като по време на изграждането на висока глуха ограда територията на близкия обект е затъмнена и загубена «проветряване». Следователно в градински и градински парцели, предназначени за отглеждане на овощни култури и зеленчуци, оградата е инсталирана само с пропуски.

Такава ограда може да бъде:

 • меша;
 • решетъчни.

Височината на оградата между градинските парцели не може да надвишава един и половина метра. Ако съсед игнорира тези правила (умишлено или несъзнателно), пострадалият трябва да подаде писмено заявление до градинарския отдел или местните власти.

Монтаж на празна ограда от улицата

Монтирането на празна ограда от профилиран лист е възможно само от страната на улицата, като не е необходимо да се получават разрешителни, ако височината на конструкцията не надвишава един и половина метра

Оградата с пристройки може да бъде оградена с празна ограда от страната на пътното платно. Ако такава ограда е изградена от съседите, тогава трябва да се спазват редица изисквания за нейното разстояние от границите на съседни участъци.

Как да поставите ограда?

Когато изграждат нова ограда или заменят стара ограда, те се ръководят от неписаното правило, което носещите стълбове на конструкцията имат:

 • или на границата на обектите;
 • или от страната на собственика на парцела, който е стартирал инсталирането на тази структура.

Необходимо е строго да се следи, че без изключение всички части на оградата са разположени на територията на разработчика. Няма нужда да изневерявате и да се опитвате «отсече» съседът има допълнителни сантиметри. Това може да доведе до големи неприятности и материални загуби. Не всеки съсед е готов да се примири с подобна ситуация. Следователно не трябва да разчитате на лоялното отношение на човек към изземването на излишните стюарди, притежавани от него.

Изисквания за ограда между съседни секции

Две основни изисквания се налагат при дизайна на оградата, инсталирана между прилежащите парцели: пропускане на светлина и въздухопропускливост. Следователно оградите се правят с пролуки

Вижте видеото за повече подробности:

Как и какво е стандартизирано за височината на оградата?

Височината на оградата между секциите на съседите, запазени за индивидуално жилищно строителство, не може да надвишава два метра. Ако собственикът на земята планира да постави защитната конструкция над тази стойност, тогава той трябва да получи разрешение от архитекта.

По същия начин потребителят на земята трябва да постави ограда в непосредствена близост до магистралата. В този случай височината на оградата може да достигне само един метър. В противен случай собственикът на сайта няма да получи разрешение от архитекта. Ограниченията са поставени върху конструкцията на оградата и нейната височина в области с ъглова подредба.

Не можете да се изолирате от целия свят с висока ограда

Не можете да се изолирате от целия свят с висока ограда, но можете да опитате. Но защо? В края на краищата, отгоре сюжетът е винаги отворен

Къде да се изгради къща и други обекти на сайта?

Отделните разработчици се опитват да увеличат максимално ползите от използването на всеки метър земя. В същото време те забравят, че законът установява на колко метра от оградата на съседите можете да започнете да строите къща, без да нарушавате правата на хората, живеещи в квартала. Ето защо, когато избирате място на обекта за изграждане на жилищни и други цели, е необходимо да се ръководите от редица съществуващи правила, които нормализират разстоянието от тези структури до границата на съседните обекти, а именно:

 • 3 и повече метра се оттеглят от къщата, както и от други жилищни помещения;
 • 4 метра са останали от помещения, предназначени за отглеждане на птици и дребен добитък;
 • 1 метър – до гаража и други видове технически помещения.

Обърнете внимание, че дървета със средна височина трябва да се засаждат на разстояние 2 метра от оградата на съседа, а високи – на 4 m.

Оформлението на обектите на обекта спрямо оградата

Оформлението на основните обекти на парцела спрямо оградата. При засаждането на дървета и храсти се вземат предвид и законовите стандарти

Разстоянието между къщата, построена на вашия сайт, и границата на сайта на вашите съседи трябва да се измерва от стената или мазето на конструкцията, ако первазите, тентовете и другите елементи на сградата не стърчат повече от 50 см. Ако определената стойност е надвишена, измервайте разстоянието от стърчащи дизайни. Винаги можете да преговаряте със съсед, просто не забравяйте да оправите компромисното споразумение на хартия. Този документ ще ви защити в съда в случай на конфликт, потвърждавайки правилността на действията, които сте предприели по време на изграждането на оградата и къщата на обекта.

Спазване на правилата за пожар

Трябва да се внимава да се спазват стандартите за пожарна безопасност за изграждане на огради между съседите, тъй като вашият живот и животът на вашите близки зависи от това. Строителните материали принадлежат към различни класове на горимост. Въз основа на това е необходимо да се спазват нормите на SNiP, които установяват минималното разстояние между изгражданите конструкции на обекта, а именно:

 • 6 метра трябва да бъдат разделени от предмети, изградени от негорими строителни материали, като бетон или тухла;
 • 8 метра трябва да са между бетонни и тухлени сгради с дървени подове или други елементи, изработени от дърво;
 • 15 метра се счита за безопасен минимум между дървените сгради.

Останалите метри между предметите ще помогнат за спасяването на къщата в случай на пожар, бушуващ в съседния район, тъй като огънят няма да може да се разпространи до близка сграда. И по-лесно е специалното оборудване да се приближи до мястото на запалването, ако не е блокирано от множество сгради, които буквално са залепени една за друга.

Не можете да опитате да направите оградата по-близо до пътя, като по този начин увеличите площта на оградата. Това нарушава т.нар «червена линия», върху която са подравнени всички къщи, стоящи на улицата. Наказателите се прилагат за нарушители, което може да се превърне в разрушаване на оградата. Всичко зависи от постоянството на местните власти, което като цяло може «затворени очи» за нарушение или да се ограничим до събиране на административна глоба.

Правила за пожарна безопасност

Спазването на стандартите за пожарна безопасност ще защити не само обектите, изградени на обекта от пожар, но и ще спаси живота на собствениците на имоти

Не забравяйте, че непознаването на закона не е добра причина да не го изпълнявате. Ето защо, да се скриете зад факта, че първият път, когато чуете за изискванията за изграждането на огради, не работи.

Спорове и методи за тяхното уреждане

Споровете, възникващи между съседите, са свързани главно с неправилен монтаж на оградата. Освен това обикновено една от страните предприема тази стъпка съзнателно и целенасочено, надявайки се съседът да не се справи със съдебния чиновник. Обаче пострадалият не винаги мълчи безмълвно, държи недоволство в душата или се ограничава само до силна злоупотреба. Нарастващ брой хора решават подобни въпроси в съда, знаейки, че истината е на тяхна страна. Следователно коварното завземане на чужда територия чрез преместване на старата ограда или изграждане на нова ограда, меко казано, не е приветствано в наше време.

Изграждане на ограда на територията на нейния обект

Необходимо е да се издигне ограда на територията на вашия сайт, за да не се събаря изградената ограда с решение на съда в полза на лишените съседи

Има два начина да се намери изход от спорна ситуация..

 • Първият метод се намира в равнината на мирно уреждане на конфликта, когато страните успяват да намерят компромисно решение в хода на преговорите и установяването на добросъседски отношения..
 • Вторият метод е по-енергоемък и също така финансово тежък, тъй като е свързан с съдебни спорове, които могат да продължат с години. В същото време никоя от страните не е безопасна от загуба, което означава, че съществува заплаха да остане в собствените си интереси и да изплати обезщетение за нанесени разходи и морални щети «мразен» съседът.

Затова все още трябва да се опитате да следвате мирния път, развивайки дипломатически качества в себе си и членовете на вашето семейство. В крайна сметка лошият мир между съседите е по-добър от всяка, най-добрата, война.

Как да не се карам със съседите?

Във всички житейски ситуации трябва да се отнасяте към хората около вас така, както бихте искали те да се отнасят към вас. Това поведение за печелене ще ви позволи да поддържате добри отношения, които ще бъдат страшни за разрушаване поради някакъв вид ограда. Може би една от страните ще направи отстъпки и самият той ще излезе с предложение за леко прехвърляне на оградата. В крайна сметка и двамата съседи искат парцелите им да бъдат оградени с плътна и красива ограда. И така, има точки на сближаване на интереси, около които трябва да се изгради диалог въз основа на нормите на законодателството.

logo

Leave a Comment